MLC 2006

  • Zapraszamy do współpracy zarówno marynarzy, jak i armatorów chcących pozyskać doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Rekrutacja odbywa się według poniższych zasad. Ogłoszenie w internecie oferty pracy. Pod uwagę bierze się wszystkich kandydatów spełniających wymagania, bez zastrzegania określonego statku czy armatora.

  • Każdy Marynarz ma prawo wnieść skargę lub reklamację związaną z działalnością firmy Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland lub jednego z jej Klientów, jeśli jest przekonany o jej zasadności. O pojawieniu się skargi lub reklamacji powinien być każdorazowo poinformowany Dyrektor Seven

  • Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland działa zgodnie z regulacjami ustanowionymi przez konwencję MLC 2006 oraz ich odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce. 1. Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland nie pobiera od Marynarza żadnych bezpośrednich ani pośrednich opłat związanych z procesem rekrutacji. 2.