Seven Seas Maritime Services

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG

Każdy Marynarz ma prawo wnieść skargę lub reklamację związaną z działalnością firmy Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland lub jednego z jej Klientów, jeśli jest przekonany o jej zasadności.
O pojawieniu się skargi lub reklamacji powinien być każdorazowo poinformowany Dyrektor Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland. Skarga lub reklamacja powinna zawierać jej rzeczowy opis z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń lub oczekiwań Marynarza.
Skarga powinna zawierać:
1) Okoliczności wystąpienia zdarzenia, którego skarga dotyczy z uwzględnieniem daty, nazwy statku i nazwy Pracodawcy o ile skarga dotyczy postępowania Pracodawcy
2) Opis zdarzenia
3) Informację o podjętych do momentu złożenia skargi innych działaniach odwoławczych
4) Oczekiwania marynarza
Marynarz składa skargę w formie pisemnej, na wypełnionym „Formularzu skargi marynarskiej” (kliknij aby pobrać: FORMULARZ SKARGI MARYNARSKIEJ):

  • Bezpośrednio podczas wizyty w biurze – wpisując ja Do Księgi Skarg i Wniosków dostępnej w siedzibie firmy.
  • Pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość (skargę) na adres: biuro@7seas.pl
  • Listownie – wysyłając skargę na adres: Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland, Niecała 9, 71-027 Szczecin

Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland ma obowiązek potwierdzenia otrzymania skargi lub reklamacji w ciągu 5 dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania skargi lub reklamacji powinno zawierać jednoznaczną informację dotyczącą okresu jej rozpatrywania wykorzystując sposób komunikacji wskazany przez Marynarza. Czas rozpatrywania skargi lub reklamacji dotyczącej bezpośrednio działalności Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland ustala się na maksymalnie 15 dni roboczych od momentu potwierdzenia jej otrzymania.
Agencja zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do marynarza z prośbą o konieczne informacje uzupełniające, a czas rozpatrzenia skargi biegnie od momentu ich otrzymania.
Czas rozpatrywania skargi lub reklamacji dotyczącej działalności jednego z Klientów Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland (armator) ustala się na 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia jej otrzymania. Agencja i w tym przypadku zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do marynarza z prośbą o konieczne informacje uzupełniające, a czas rozpatrzenia skargi biegnie od momentu ich otrzymania. Z przyczyn niezależnych od agencji (oczekiwanie na dokumenty od marynarza/ze statku/od armatora/innych organów i instytucji) czas rozpatrywania skargi/reklamacji może ulec wydłużeniu.
W wypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi lub reklamacji nastąpi niezgodnie z oczekiwaniami Marynarza, Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland ma obowiązek przedstawić Marynarzowi tryb ewentualnego dalszego postępowania w celu dochodzenia swoich roszczeń.

Jeśli skargi nie udaje się rozwiązać w ramach ww. procedury w ciągu 30 dni, marynarz może kontaktować się z:

Urząd Morski w Szczecinie
pl. Batorego 4
70-207 Szczecin
Telefon: +48 (91) 44 03 319
Telefon: +48 (91) 44 03 400
E-mail: kancelaria@ums.gov.pl
E-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Niezależnie od wyżej wymienionej procedury marynarz ma pełne prawo skierować skargę do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
TEL: +48 22 630 16 39
FAX: +48 22 583 85 71
Email: SekretariatDGM@mgm.gov.pl
Web: www.transport.gov.pl